Vì nhân dân phục vụ

Công an tỉnh Hải Dương chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch Covid 19

Công an tỉnh Hải Dương chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch Covid 19

Ngay sau khi trên địa bàn tỉnh Hải Dương xuất hiện bệnh nhân dương tính với Covid 19, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các sở, Ban ngành và chính quyên địa phương triển khai các biện pháp phòng dịch, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm phục vụ cho CBCS làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly đã được triển khai kịp thời