Vì nhân dân phục vụ

Người con của bản làng

Người con của bản làng

Với thế mạnh là người con của đồng bào, am hiểu phong tục, tập quán của người  dân tộc  ở địa phương, hơn 10 năm qua, Đại uý Hoàng Văn Vương, cán bộ Đội an ninh, Công an huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã tuyên truyền , vận động được hơn 100 người dân không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, cảm hóa hơn 500 người không di cư trái phép, bước chân của anh đã in đậm trên khắp nẻo đường của bản làng