Vì nhân dân phục vụ

Công an thị xã Phổ Yên tăng cường về cơ sở cấp chứng minh nhân dân cho công dân

Công an thị xã Phổ Yên tăng cường về cơ sở cấp chứng minh nhân dân cho công dân

Cán bộ chiến sỹ về tận các xóm, xã, các trường học thậm chí đến tận từng gia đình chính sách, người già yếu tàn tật để làm các thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân… đã trở thành hình ảnh khá quen thuộc với đông đảo người dân ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Mỗi năm Công an thị xã Phổ Yên triển khai từ 7 đến 9 đợt tăng cường cán bộ xuống cơ sở làm thủ tục chứng minh nhân dân, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm chi phí và thời gian đi lại của họ