Bình Thuận:

Cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

14/05/2018 - 16:43

Xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong Công an nhân dân là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của công an tỉnh Bình Thuận. Càng quan trọng hơn với công tác tuyên truyền, xây dựng lực lượng khi công an các đơn vị địa phương đang dành sự quan tâm đặc biệt cho việc triển khai thực hiện “Cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Trong chuyên mục Gặp gỡ cuối tuần hôm nay, PV chương trình có cuộc trò chuyện với Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, trưởng phòng Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ của Công an tỉnh Bình Thuận

Xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong Công an nhân dân là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của công an tỉnh Bình Thuận. Càng quan trọng hơn với công tác tuyên truyền, xây dựng lực lượng khi công an các đơn vị địa phương đang dành sự quan tâm đặc biệt cho việc triển khai thực hiện “Cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Phóng viên Radiocand có cuộc trò chuyện với Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, trưởng phòng Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ của Công an tỉnh Bình Thuận:

Phóng viên: Thưa đồng chí, cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ có ý nghĩa thế nào với Công an tỉnh Bình Thuận?

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh: Đây là đợt chỉnh huấn, chỉnh quân lớn do Bộ Công an phát động nhắm nâng cao toàn diện mọi mặt của lực lượng Công an. Do xác định rõ ý nghĩa cuộc vận động, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết, đồng thời đối với các đơn vị địa phương cũng quán triệt các văn bản, thúc đẩy phát triển mạnh các hoạt động đoàn, hội, nhằm làm cho cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết

Phóng viên: Được biết, một trong số các nội dung trong cuộc vận động, là công tác tuyên truyền. Ở mặt công tác này, Công an tỉnh Bình Thuận đã có sự quan tâm chỉ đạo thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh: Công tác tuyên truyền là mặt công tác được đặc biệt quan tâm, công an tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tac scacs tác phẩm văn học nghệ thuật theo chủ đề của cuộc vận động với các chủ đề: Phong cách người CAND  bản lĩnh về chính trị, phong cách người công an nhân dân bản lĩnh khi thi hành công vụ, phong cách người công an nhân dân trong quan hệ xã hội và sinh hoạt cộng đồng và phong cách người CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ… Chúng tôi cũng duy trì phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận, Báo Công an nhân dân, Truyền hình công an nhân dân tuyên truyền

Phóng viên: Vâng, cuộc vận động đã triển khai được hơn một năm trong toàn lực lượng, với những thực tế triển khai cuộc vận động tại tỉnh Bình Thuận theo đồng chí, kết quả mà cuộc vận động xây dựng người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ đem lại là gì?

Đại tá Nguyễn Ngọc Anh: Có thể nói Công an Bình Thuận cũng như các đơn vị địa phương trong tỉnh cũng đã nghiêm túc thực hiện cuộc vận động, qua đó đã ban hành nghị quyết, kế hoạch… tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức đến hành động của cán bộ chiến sĩ đặc biệt là tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Tuy nhiên thẳng thắn cũng phải đánh giá còn mootjj số tồn tại: một số đơn vị địa phương chưa thực hiện chế độ thông tin báo cáo, nội dung còn sơ sài, tình trạng vi phạm lễ tiết, tác phongg còn xảy ra ở một số cán bộ chiến sĩ. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đọa Công an tỉnh làm tốt cuộc vận động này

Phóng viên: Xin cám ơn Đại tá Nguyễn Ngọc Anh về cuộc trao đổi.

Thực hiện: Lê Dung - Mai Hoa

Ý kiến bạn đọc:

Xem thêm bình luận

Viết bình luận