Tiêu điểm ANTT

Tại sao tiến độ đưa hình thức thu phí tự động tại các trạm BOT chậm ứng dụng?

Tại sao tiến độ đưa hình thức thu phí tự động tại các trạm BOT chậm ứng dụng?

Với hệ thống thu phí tự động không dừng, phương tiện có thể tiết kiệm thời gian qua trạm, hạn chế kẹt xe vào giờ cao điểm trên cao tốc- đó là những ưu việt của các trạm thu phí BOT không dừng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thì trên cả nước các trạm thu phí tự động (không dừng) đi vào hoạt động còn rất ít. Vậy tại sao các trạm thu phí này vẫn chưa thực hiện được?