Điều tra theo thư bạn đọc

Bài 1: Mòn mỏi chờ cấp đất sản xuất

Bài 1: Mòn mỏi chờ cấp đất sản xuất

Cho đến nay chương trình di dân tái định cư thủy điện vùng Tây Bắc được đánh giá là đảm bảo an toàn và đúng tiến độ thế nhưng thực tế tại nhiều khu tái định cư mới chỉ có sự ổn định về  nơi ở, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân vẫn còn khó khăn vất vả, nguy cơ đối mặt với đói nghèo. Rõ ràng, hậu tái định cư là một bài toán nan giải với các ban ngành đoàn thể, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tại những khu vực có thủy điện