Quốc hội xem xét và thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

07/11/2018 - 15:12

Chiều 6/11, các đại biểu Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm 7 chương, 48 điều; trong đó có một số quy định còn nhiều ý kiến khác nhau như quy định về công an xã, thị trấn chính quy; về vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng; về cấp bậc hàm đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh. Trong đó, về cấp bậc hàm đối với giám đốc công an cấp tỉnh, hiện nay có 2 loại ý kiến: Thứ nhất, đề nghị quy định Giám đốc công an cấp tỉnh (trừ Giám đốc Công an Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá. Loại ý kiến thứ hai cơ bản tán thành với quy định của dự thảo Luật vì trong thời gian vừa qua Bộ Công an đã thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, không còn mô hình cấp Tổng cục mà tập trung phân cấp thẩm quyền và bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho công an cấp tỉnh. Việc quy định mở như dự thảo sẽ tạo thuận lợi việc bố trí đội ngũ cán bộ đang công tác tại các Cục, Tổng cục sau khi được sắp xếp lại, cũng như trong công tác luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ với công an cấp tỉnh trong thời gian tới, không làm tăng số lượng cán bộ có quân hàm cấp tướng trong lực lượng công an nhân dân. Luật CAND (sửa đổi) sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 21/11.

Mai Hoa

Ý kiến bạn đọc:

Xem thêm bình luận

Viết bình luận