Phát huy sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

19/04/2018 - 16:15

Tân Long là xã cù lao của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, có trên 75% người có đạo. Xác định công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là công tác quan trọng để phòng ngừa tội phạm, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự, công an xã Tân Long đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền giáo dục cá biệt. Đồng chí Nguyễn Quốc Trung- Trưởng Công an xã Tân Long, huyện Thanh Bình chia sẻ: “Công an xã phối hợp tuyên truyền phát động lồng ghép vào các cuộc họp chi tổ,   hội, các cuộc họp dân, lồng ghép nội dung phát động phong trào để cho nhân dân nắm biết và đóng góp cho tình hình ANTT, các phương  thức của tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Tuyên truyền trong tôn giáo, Công an xã vận động chức sắc, chức việc trong tôn giáo phát động, ký cam kết hộ tín đồ trong tôn giáo không vi phạm pháp luật, hàng năm có đánh giá nhận xét có biểu dương, khen thưởng”

Hàng năm, công an xã tổ chức tuyên truyền trên 15 cuộc 60 điểm, qua phát động, trong năm 2017 có 07 quần chúng nhân dân tham gia truy bắt đối tượng trộm nóng xe mô tô, tố giác tội phạm tiêu thụ tiền giả, được Giám Đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Từ đó 07 năm qua trên địa bàn xã  không xảy ra trọng án, tội phạm hình sự không xảy ra, trong 02 năm 2016- 2017 tai nạn giao thông không xảy ra. Đồng chí Nguyễn Quốc Trung- Trưởng Công an xã Tân Long, huyện Thanh Bình  cho biết thời gian tới để huy động sức dân tham gia phòng chống tội phạm , Công an xã duy trì thường xuyên, tuyên truyền trong tôn giáo. Phối hợp với tuyên truyền phát động phong trào hàng năm toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sinh hoạt hội quán định kỳ của hội quán nông dân, phấn đấu làm tốt công tác phối hợp nâng cao chất lượng phát động phong trào duy trì trật tự xã hội trên địa bàn của xã...   

Còn xã Long Hậu, huyện Lai Vung, là xã trọng điểm phức tạp về ANTT, nhưng bằng sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể Công an xã trong công tác phát động phong trào và sự nhiệt tình tham gia tố giác tội phạm của người dân , do vậy mà trong 02 năm qua trên địa bàn xã không xảy ra trọng án, đến nay Công an xã đang làm thủ tục ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về ANTT. Ông Trần Văn Tư- người dân ngụ ấp Long Khánh, xã Long Hậu, huyện Lai Vung nhận xét: “Thời gian qua phong trào công an xã phát động rất là tốt , ý thức tố giác tội phạm. Ít hơn năm ngoái, năm ngoái dân cũng mất gà. Mình sợ rút vô nhà không ở ngoài nó hoành hành dữ phải theo dõi tình hình. Công an xã có điện thoại, mình bấm báo qua ”.

Để giữ vững tình hình ANTT tại cơ sở, Công an xã Long Hậu thường xuyên tuyên truyền cá biệt, giáo dục, cảm hoá các đối tượng thanh thiếu niên  vi phạm pháp luật, có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đây cũng là điểm nổi bật của xã trong cuộc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.  Đồng chí Trần Văn Thanh- Trưởng Công an xã Long Hậu, huyện Lai Vung cho biết đối với công tác tuyên truyền cá biệt, công an xã phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân tuỳ theo đối tượng. Ví dụ đối tượng là thanh niên, mình phối  hợp với đoàn thanh niên để đến từng nhà thanh niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, cũng  như Thanh niên chạy xe lạng lách,  hoặc các đối tượng  tham gia vào tệ nạn xã hội, đến từng nhà để tuyên truyền cá biệt sẽ mang hiệu quả cao hơn...

Những kết quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Với những thành tích đạt được, Công an xã Tân Long, huyện Thanh Bình 05 năm liền (2013-2017) đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, Cán bộ và nhân dân xã xã đạt Bằng khen của UBND tỉnh. Còn Công an xã Long Hậu, huyện Lai vung  năm 2016 đạt đơn vị quyết thắng, năm 2017 đạt đơn vị tiên tiến, hiện Công an xã đang làm thủ tục ra khỏi diện xã trọng điểm phức tạp về ANTT.

Ngọc Hân

Ý kiến bạn đọc:

Xem thêm bình luận

Viết bình luận