Nghệ An: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đồng bào công giáo

03/07/2018 - 17:37

Tỉnh Nghệ An hiện có trên 45 nghìn hộ đồng bào công giáo với trên 24 vạn giáo dân sinh sống ở tất cả các huyện, thành, thị. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền, bà con giáo dân trên địa bàn luôn tích cực cùng các cấp, ngành xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tá Thái Doãn Thành, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT vùng đồng bào công giáo, Công an tỉnh đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền ban hành nhiều văn bản và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo đến các ban, ngành, đoàn thể các cấp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào công giáo bằng những việc làm thiết thực.

Hiện, toàn tỉnh Nghệ An có 20 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các xứ, họ đạo, tập trung nhiều ở các địa phương: Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, Nghĩa Đàn... Trong đó, các mô hình “Lương giáo đoàn kết, đảm bảo ANTT”, “Giáo họ bình yên, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”... đã phát huy hiệu quả. Các mô hình tự quản về ANTT ở vùng giáo được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ở địa phương đã góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào vùng giáo ngày càng phát triển sâu rộng; vai trò của chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong công tác đảm bảo ANTT được nâng lên rõ rệt. Tiêu biểu là mô hình “Giáo họ Yên Duệ không có tội phạm, tệ nạn xã hội” ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh. Với suy nghĩ không chỉ chăm lo việc đạo mà bằng mọi cách phải chăm lo cả việc đời, chăm lo cho xã hội, mọi người dân có cuộc sống bình yên, Hội đồng mục vụ đã phối hợp với các tổ chức xã hội ở địa phương lồng ghép tuyên truyền, vận động giáo dân đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương và 10 điều răn của Chúa. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, đội trưởng đội xây dựng xã phường, phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho biết: "Thường xuyên gặp gỡ những trường hợp cá biệt để phân tích, động viên, khích lệ họ không vi phạm pháp luật; sâu sát quần chúng, vận động giáo dân tham gia giáo dục, quản lý người thân, nâng cao cảnh giác không để bị kẻ xấu lợi dụng gây chia rẽ, mất đoàn kết".

Đồng bào công giáo ở Hùng Sơn (huyện Anh Sơn) làm đường giao thông nông thôn (Ảnh: Báo Nghệ An)

Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, bà con giáo dân đã hiến 75 m2 đất, huy động hơn 1.000 ngày công, đóng góp 300 triệu đồng xây dựng nhà văn hoá, 500 m đường bê tông các loại và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng… Hàng năm, các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đã đóng góp hàng chục triệu đồng ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo” để xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình ngày càng được quan tâm, nhiều gia đình đã dừng lại ở 2 con để nuôi dạy con tốt. Kết quả này góp phần đắc lực cùng các cấp, ngành đảm bảo ANTT, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Trung tá Thái Doãn Thành, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh cho biết: Để có được kết quả này, thời gian qua, Công an tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đồng bào công giáo trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch.

Để duy trì và phát triển phong trào trong vùng đồng bào công giáo, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân. Những nhu cầu sinh hoạt tôn giáo hợp pháp của đồng bào có đạo được giải quyết kịp thời. Đồng thời thực hiện tốt công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc, người có uy tín tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT; xây dựng, củng cố mối đoàn kết lương - giáo.

Trung Quân

Ý kiến bạn đọc:

Xem thêm bình luận

Viết bình luận