Đăng ký xe theo Thông tư số 41/2016/TT-Bộ Công an:

Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác đăng ký, quản lý xe

13/12/2016 - 11:00

Hơn 200 CSGT của Phòng CSGT và Công an 30 quận, huyện của Hà Nội đã được tập huấn về quy trình, quy định đăng ký xe theo Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ Công an.

Gần 220 cán bộ chiến sỹ  trong lực lượng CSGT của thủ đô tham gia hội nghị tập huấn về quy trình đăng ký xe theo thông tư 41

Hội nghị đươc tổ chức ngày 10/12 nhằm quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm công tác đăng ký, quản lý xe nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định về quy trình cấp, đổi, cấp lại, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo đúng quy định của Thông tư số 41/2016/TT-BCA và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác đăng ký, quản lý xe. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác đăng ký, quản lý xe; đổi mới về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện, áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý; góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, chiến sĩ trong công tác đăng ký, quản lý xe.

Đại tá Đào Vịnh Thắng: nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực... trong quá trình làm công tác đăng ký xe

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt, Công an thành phố Hà Nội, cùng với việc thực hiện đăng ký xe theo thông tư 41, Phòng cũng tổ chức rà soát đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký, quản lý xe đảm bảo năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để bố trí đủ số lượng; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực… đảm bào việc phục vụ nhân dân được tốt nhất.

 

Cũng trong quá trình thực hiện các quy trình đăng ký xe theo thông tư 41, nếu phát sinh vướng mắc trên hệ thống, cán bộ chiến sỹ liên lạc trực tiếp về phòng 1 và phòng 6 của Cục Cảnh sát giao thông để có hướng dẫn, cách giải quyết, đảm bảo việc đăng ký xe của nhân dân được thực hiện nhanh gọn, rõ ràng.
Kiều Anh

Ý kiến bạn đọc:

Xem thêm bình luận

Viết bình luận