Hiệu quả Nghị quyết Liên tịch 01 ở thành phố Cẩm Phả(Quảng Ninh) trong đấu tranh phòng chống tội phạm

18/08/2017 - 16:31

“Mỗi khi cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ được một thành viên là thanh thiếu niên vi phạm trở thành người tiến bộ, trong lòng tôi cảm thấy rất vui. Chúng tôi luôn tâm niệm, tham gia tích cực vào công tác này sẽ góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường; nhiều gia đình sẽ bớt đi phần nào đau khổ, buồn phiền về con cái khi con em mình vi phạm”. Đó là những lời chia sẻ chân tình của chị Chu Minh, Chủ tich Hội liên hiệp phụ nữ phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trong hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/TW giữa Bộ Công an và Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012-2017. Định kỳ cứ 6 tháng hoặc 1 năm và sau mỗi đợt cao điểm, tháng chiến dịch, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố lại tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, phát hiện và biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến trong các cấp hội. Cùng với đó, lực lượng công an và Hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong thành phố đã đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; vai trò, trách nhiệm của gia đình trong công tác quản lý, giáo dục các thành viên không vi phạm pháp luật. Ngoài việc tổ chức 40 buổi tuyên truyền, hơn 30 buổi toạ đàm, hơn 30 lớp tập huấn kiến thức nuôi dạy con tốt, các chương trình sân khấu hóa và lồng ghép nội dung của Nghị quyết liên tịch với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình hành động phòng chống ma tuý, HIV/AIDS cũng được triển khai một cách sâu rộng, bài bản. Theo đó, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố cũng đã phối hợp với công an thành phố tổ chức Hội thi giao lưu câu lạc bộ “các bà mẹ nuôi, dạy con tốt” hàng chục hội nghị tuyên truyền về “Phòng chống bạo lực gia đình”, 3 lớp tập huấn với chuyên đề “bí quyết thành công của các bậc cha mẹ” thu hút gần 45.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Thông qua đó đã từng bước tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tư tưởng và hành động của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành và nhân dân, nhất là các hội viên hội phụ nữ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý, giáo dục con em, người thân không vi phạm pháp luật; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.Thượng tá Nguyễn Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: " Hội liên hiệp phụ nữ thành phố chỉ đạo các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền hội viên về vai trò trách nhiệm trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vai trò của phụ nữ trong gia dình phải là tấm gương trong việc chấp hành pháp luật, xác định trách nhiệm và lựa chọn phương pháp đúng đắn trong quản lý giáo dục người thân tăng cường khả năng phát hiện các hành vi phạm tội của con em mình".

Thượng tá Nguyễn Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch 01 ở  thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Có thể nói bằng nhiều bước đi, cách làm hiệu quả, hiện trên địa bàn thành phố có 7 chi hội nòng cốt trong  quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; 02 chi hội nòng cốt không có hội viên, chồng con nghiện ma túy và phạm tội; 22 câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, gần 40 chi hội phụ nữ nòng cố thực hiện và chấp hành pháp luật với gần 3.500 thành viên, 1 chi hội vận động chồng con cai nghiện ma túy tại phường Quang Hanh với gần 60 thành viên; 02 câu lạc bộ “quyền trẻ em” với 80 thành viên là các trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV; 16 câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc…Thông qua các hoạt động của các mô hình này đã phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền giao dục nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tuy nhiên thực tế cho thấy, công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư phòng ngừa vi phạm pháp luật còn nhiều khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội. Chị Chu Minh, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Cẩm Phú cho biết: "Khi xuống vận động thì chúng tôi không nhận được sự phối hợp với gia đình trong quá trình vận động chúng tôi gặp nhiều khó khăn phải phối hợp với lãnh đạo khu phố, phối hợp với chi hội phụ nữ các tổ chức chính trị trong khu phố để cùng vào cuộc vận động mà không chỉ một lần thành công mà chúng tôi phải đi từ 2-3 lần thì công tác vận động mới nhận được sự đồng thuận từ gia đình và cá nhân các cháu".

Đại tá Trần Văn Long - Trưởng Công an thành phố Cẩm Phả ( Đứng giữa ) thăm  gia đình chính sách, người tàn tật không nơi nương tựa, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đại tá Trần Văn Long, Trưởng Công an thành phố Cẩm Phả cho biết:  công tác nắm tình hình thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật  trong từng khu dân cư được chỉ huy Công an thành phố đặc biệt quan tâm; giao cho  lực lượng cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã bám sát địa bàn ngăn chặn đầu vào tội phạm. Bên cạnh đó, công tác nhận cảm hóa giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong nội dung của Nghị quyết 01; Giúp những người một thời lầm lỗi thắp nên niềm tin hướng thiện trở về tái hòa nhập cộng đồng, có ích cho xã hội.  Qua 5 năm thực hiện lực lượng Công an và Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Cẩm Phả đã vận động cảm hóa giáo dục gần 200 thanh thiếu niên hư và người lầm lỗi trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; giúp đỡ cai nghiện tại cộng đồng cho hơn 40 người nghiện ma túy; cảm hóa, giáo dục hơn 50 trường hợp lầm lỗi tại khu dân cư; nhận giúp đỡ gần 40 trẻ em hư và đã giúp được 10 em tiến bộ.Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, 11 tập thể ,10 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác “quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”./.

Lãnh đạo thành phố Cẩm Phả trao tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết liên tịch 01

 Hoàng Lợi

Ý kiến bạn đọc:

Xem thêm bình luận

Viết bình luận