Chính trị - xã hội

Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Trong suốt 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (10/1/1953-10/1/2018), mọi hoạt động của lực lượng Công an Lai Châu đều hướng tới bảo vệ những thành quả của cách mạng, của Đảng, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công, thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ công an Lai Châu đã góp phần tô thắm thêm những truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lai Châu