Giá trị pháp lý của vi bằng do thừa phát lại cấp

23/12/2015 - 20:42

Tôi được biết gần đây có xuất hiện nhiều văn phòng Thừa phát lại, tôi muốn biết thêm thông tin về hình thức này:
- Thẩm quyền của thừa phát lại là gì? Văn Phòng Thừa Phát lại hoạt động dưới hình thức là một doanh nghiệp tư nhân hay một đơn vị sự nghiệp của nhà nước?
- Giá trị pháp lý của Vi bằng do Thừa phát lại cấp là gì ? Vi bằng có thể thay thế văn bản công chứng hay không và hiện nay theo quy định pháp luật nước ta thì Thừa phát lại có nhận tống đạt trực tiếp giấy triệu tập của tòa án nước ngoài cho đương sự là người thường trú hoặc pháp nhân có trụ sở chính tại Việt Nam hay không?

Trả lời: Thừa phát lại có các thẩm quyền:

+ Tống đạt các văn bản của Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án; 

+ Lập vi bằng ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến;

+ Xác minh điều kiện thi hành án;

+  Trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án 

Văn phòng thừa phát lại không phải đơn vị sự nghiệp nhà nước mà là tổ chức hành nghề do một hoặc nhiều cá nhân là thừa phát lại đề nghị thành lập và được sự cho phép của UBND tỉnh/thành phố. Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành, chế độ tài chính của văn phòng Thừa phát lại thực hiện theo quy định của các văn bản quy định về thừa phát lại (Nghị định 61/2009/NĐ-CP và 135/2013/NĐ-CP), trong trường hợp các văn bản này không quy định thì áp dụng quy định của Luật Doanh nghiệp.

So với Doanh nghiệp tư nhân, Văn phòng thừa phát lại có khác biệt là:

+ Điều kiện hoạt động của Văn phòng thừa phát lại được đảm bảo bằng việc Văn phòng thừa phát lại phải có ký quỹ 100 triệu đồng cho mỗi Thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

+ Người thành lập Văn phòng Thừa phát lại không được chuyển nhượng, cho thuê lại Văn phòng Thừa phát lại.

Vi bằng do thừa phát lại cấp có giá trị chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án, là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Vi bằng không thể thay thế văn bản công chứng trong trường hợp luật quy định văn bản phải được công chứng.

Hiện nay, thừa phát lại chỉ nhận tống đạt các văn bản của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. Thừa phát lại chưa nhận tống đạt trực tiếp giấy triệu tập của tòa án nước ngoài. Giấy triệu tập này phải thực hiện thông qua Bộ Tư pháp theo thủ tục về tương trợ tư pháp.

Luật sư Trương Anh Tú

Ý kiến bạn đọc:

Xem thêm bình luận

Viết bình luận